Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014

ΣτΕ: Να συνεχιστούν τα έργα στις Σκουριές

Επιβεβαιώθηκε από αυτοψία των αρμοδίων υπηρεσιών ότι οι εργασίες που εκτελούνται αφορούν την έδραση του ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού και όχι εργασίες για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, άρα είναι νόμιμες

Το «πράσινο φως» άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας για την συνέχιση των έργων έδρασης του ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού (έργα κατασκευής των βάσεων που θα τοποθετηθεί ο ηλεκτρομηχανικός εξοπλισμός κ.λπ.),  που εξυπηρετεί τις ανάγκες των εγκαταστάσεων των μεταλλείων χρυσού στις  Σκουρίες Χαλκιδικής.

Τα έργα συνεχίζονται, καθώς το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκανε δεκτή την αίτηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής και της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικός Χρυσός.

Οι δύο προσφεύγοντες ζητούσαν να ακυρωθεί η από 10.6.2013 απόφαση της Πολεοδομίας του  Δήμου Αριστοτέλη με την οποία διατάχθηκε η διακοπή των εργασιών  στις Σκουρίες.

Όπως υπογραμμίζεται στην δικαστική απόφαση (839/2014) η Πολεοδομία προέβη στην διακοπή των εκτελουμένων έργων χωρίς να αποδίδει συγκεκριμένη νομική πλημμέλεια στις άδειες που είχαν εκδοθεί σύμφωνα με τον μεταλλευτικό Κώδικα από άλλη Αρχή και χωρίς να προσδιορίζει κάποιον συγκεκριμένο λόγο που επέτρεπε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τη διακοπή των εργασιών στα μεταλλεία χρυσού.

Αντίθετα, σημειώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, η εν λόγω Πολεοδομία επικαλείται αόριστα, την «ύπαρξη αμφιβολιών ως προς τη νομιμότητά τους».

Μάλιστα, συνεχίζει το ΣτΕ, επιβεβαιώθηκε από αυτοψία υπαλλήλων των αρμοδίων υπηρεσιών (Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών και της Επιθεώρησης Μεταλλείων  Βορείου Ελλάδος) ότι οι εργασίες που εκτελούνται αφορούν την έδραση του ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού της επίμαχης εταιρείας (οι οποίες είναι σύμφωνες με τις άδειες εγκατάστασης) και όχι εργασίες για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες θα ακολουθήσουν.

Κατόπιν αυτών το ΣτΕ ακύρωσε την απόφαση της Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...