Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Δέκα περιβαλλοντικά έργα με 300 θέσεις εργασίας

Στη δημιουργία τουλάχιστον 300 νέων θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο των δέκα περιβαλλοντικών έργων, τα οποία υλοποιούνται άμεσα από τον Σύνδεσμο ΟΤΑ του νομού Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Γιάννης Ζουρνάς, σε σημερινή συνέντευξη τύπου.
Τα έργα θα ξεπεράσουν τα 300 εκατ. ευρώ και αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τόσο την τοπική όσο και την εθνική οικονομία, σύμφωνα με τον κ. Ζουρνά.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην κατασκευή του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΒΔ Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΣΜΑ) της Στεγανοποίησης Κυψελών στον ΧΥΤΑ Μαυρορράχης και της Αποκατάστασης του Χώρου Ταφής Απορριμμάτων (ΧΤΑ) Ταγαράδων, έργα που πολογίζονται στα 37 εκατ. ευρώ.
Για το έργο του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων μόνο, ο κ. Ζουρνάς, τόνισε χαρακτηριστικά « 70 μήνες προσπαθειών και θεωρήσεις 112 εγγράφων με τελευταίο αυτό της έγκρισης της οικοδομικής άδειας που εκδόθηκε συμπτωματικά σήμερα».
Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 12.181.556 ευρώ και με τη λειτουργία του θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση χρημάτων από τους δήμους και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Μαζί με τους άλλους δυο σταθμούς μεταφόρτωσης, που προβλέπονται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων που υλοποιεί ο Σύνδεσμος ΟΤΑ, θα δημιουργήσουν πάνω από 50 νέες θέσεις εργασίας και θα μειώσουν δραστικά το κόστος αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων σε ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.
Για το έργο των δυο νέων κυψελών, προϋπολογισμού 7.314.524 ευρώ, που θα κατασκευαστούν στον υφιστάμενο ΧΥΤΑ Μαυρορράχης, ο κ. Ζουρνάς είπε ότι θα παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του και θα βοηθήσει και άλλες περιοχές της περιφέρεια Κ. Μακεδονίας που θα μπορούν να αποθέτουν εκεί τα απορρίμματά τους.
Για το έργο της αποκατάστασης του παλαιού Χώρου Απόθεσης Απορριμμάτων στους Ταγαράδες προϋπολογισμού, 14.963.640 ευρώ, ο κ. Ζουρνάς τόνισε χαρακτηριστικά ότι σε ένα χώρο που επί 28 χρόνια θάβονταν σκουπίδια θα δημιουργηθεί ένα πάρκο 800 στρεμμάτων με πάνω από 35.000 δέντρα που έχουν ήδη φυτευτεί και θα είναι το μεγαλύτερο του είδους σε ολόκληρη την ΝΑ Ευρώπη.
Απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το θέμα της ανακύκλωσης, ο κ. Ζουρνάς χαρακτήρισε «μέγα λάθος» την επιλογή της διοίκησης του δήμου Θεσσαλονίκης να συνεργαστεί με ιδιώτες αφού αυτό θα σημάνει και μικρότερο αποτέλεσμα και μεγαλύτερο κόστος ενώ τάχθηκε κατά του συστήματος του ενός ανοιχτού κάδου που προϋποθέτει προχωρημένη συνείδηση ανακύκλωσης και μειώνει όπως είπε κατά 50% το ωφέλιμο ανακυκλώσιμο φορτίο.
Για το θέμα της καύσης των απορριμμάτων ο πρόεδρος του Συνδέσμου, δήλωσε κάθετα αντίθετος αφού επιβαρύνει το περιβάλλον τάχθηκε δε υπέρ της με προϋποθέσεις ενεργειακής αξιοποίησης των υπολειμμάτων που θα προκύπτουν από την ανακύκλωση και τις άλλες μεθόδους διαλογής.
Κλείνοντας, ο κ. Ζουρνάς επισήμανε ότι από την πλευρά του έχει γίνει ότι καλύτερο μπορούσε για την προώθηση των έργων αυτών όμως οι κυβερνητικοί μηχανισμοί δεν ανταποκρίνονται στο βαθμό που θα έπρεπε με αποτέλεσμα να χάνονται και χρόνος και ενδεχομένως ευρωπαϊκά κονδύλια που στην παρούσα φάση είναι πολύτιμα.
Σύντομη περιγραφή των έργων:
-Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΒΔ. Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Το έργο προβλέπεται να καλύπτει τις ανάγκες του 60% των δήμων  του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Ο προϋπολογισμός του είναι 7.040.117,58 €. και εντός της εβδομάδας αναμένεται να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής του. Ο χρόνος περαίωσης του είναι 12 μήνες.

-Στεγανοποίηση κυψελών 3 & 4 Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΒΔ. Ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης. Το έργο έχει δημοπρατηθεί στις 04-10-2011 και σύντομα προβλέπεται να  ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου. Ο προϋπολογισμός του  είναι 7.347.081,84 €. και ο χρόνος περαίωσης του 12 μήνες.

-Αποκατάσταση του Χώρου Ταφής Απορριμμάτων (ΧΤΑ) στη θέση «Καλαμάκι» του Δημοτικού Διαμερίσματος Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης. Το έργο προκηρύχτηκε στις 07-10-2011 και θα δημοπρατηθεί στις 13-12-2011. Ο προϋπολογισμός του είναι 14.963.641,38 €. και ο χρόνος περαίωσής του 24 μήνες.

-Εργασίες ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την καλή λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΒΔ. Ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης. Το έργο αφορά παρεμβάσεις για την καλύτερη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. ΒΔ. τομέα συνολικού προϋπολογισμού οι 2.400.000 €. οποίες αναμένεται  να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος μήνα.

-Επέκταση της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αξιοποίηση του βιοαερίου του Χώρου Ταφής Απορριμμάτων των Ταγαράδων. Το έργο αφορά την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος από 5,048 MW  σε 7,568 MW και προβλεπόμενη ετήσια παραγωγή 56 GWH ηλεκτρικής ενέργειας.

-Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Ε.Δ.Α) Νοτιοανατολικής Ενότητας Νομού Θεσσαλονίκης. Έχει εκδοθεί Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων στις 18-04-2011 και έχει υπογραφεί η σύμβαση με την μελετητική κοινοπραξία για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου.

-Μονάδα επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων ΒΔ ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης. Έχει εκδοθεί θετική γνωμοδότηση (Προέγκριση Χωροθέτησης)  στις 03-08-2011. Η υλοποίηση του έργου προβλέπεται να γίνει με ΣΔΙΤ (Σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ) και για το σκοπό αυτό έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον τεχνικό σύμβουλο που θα βοηθήσει στη διαδικασία  για την υλοποίηση του έργου.

-Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης. Το έργο προβλέπεται να κατασκευαστεί σε έκταση 20 στρεμμάτων στη δημοτική ενότητα Επανομής του δήμου Θερμαϊκού και σύντομα αναμένεται να εκδοθεί Έγκριση Περιβαλλοντικών ΄Ορων (ΕΠΟ).

-Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης. Το έργο προβλέπεται να κατασκευαστεί σε έκταση 8 στρεμμάτων του τέως δήμου Καλλιθέας  και θα εξυπηρετεί τους Καλλικρατικούς δήμους Ωραιοκάστρου, Χαλάστρας και Δέλτα. Έχει εκδοθεί θετική γνωμοδότηση στις 31-08-2011 και σύντομα θα κατατεθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ).

-Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης & Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) δήμου Αγίου Γεωργίου  Ν. Θεσσαλονίκης. Οι συγκεκριμένοι ΣΜΑ βρίσκονται εντός των ορίων του Καλλικρατικού δήμου Βόλβης και για το λόγω αυτό θα γίνει αναθεώρηση του σχεδιασμού χωροθέτησής τους.
voria.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...