Ανοιχτή επιστολή απέστειλαν χτες οι εργαζόμενοι του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ» στη Θεσσαλονίκη τόσο προς τους υπουργούς Λούκα Κατσέλη, Αννα Διαμαντοπούλου και Μάρκο Μπόλαρη, όσο και σε βουλευτές, σε τοπικές αρχές και σε υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και προς το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού στον οποίο εργάζονται.

Στην επιστολή, οι εργαζόμενοι εκφράζουν την ανησυχία τους, σε ό,τι αφορά την εύρυθμη λειτουργία του φορέα. Επισημαίνουν χαρακτηριστικά πως σήμερα «υφίσταται ένα αδρανές απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο» και ότι «υπό τις παρούσες συνθήκες είναι πρακτικά αδύνατες οι οποιεσδήποτε ενέργειες προγραμματισμού της λειτουργίας του, η δέσμευση συμμετοχών σε ευρωπαϊκά προγράμματα και η σύναψη συμβάσεων συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού».

Προσθέτουν, επίσης, πως θα έπρεπε να έχει κινηθεί ήδη η διαδικασία στελέχωσης του φορέα με τους απαραίτητους συμβασιούχους εργαζομένους, όπως είχε γίνει και τον προηγούμενο χρόνο.