Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2010

Στην "Εγνατία Οδός" Α.Ε. περνά η κατασκευή όλων σχεδόν των δημοσίων έργων!


Η κυβέρνηση με πέντε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις αναθέτει ουσιαστικά στην εταιρεία «Εγνατία Οδός ΑΕ» τη μελέτη, δημοπράτηση και επίβλεψη της κατασκευής όλων σχεδόν των δημοσίων έργων που θα εκτελεστούν τα επόμενα χρόνια σε πέντε Περιφέρειες της χώρας.Μάλιστα, προβλέπεται ότι η «Εγνατία Οδός ΑΕ» θα επιχορηγηθεί με το 5% του προϋπολογισμού κάθε έργου για την κάλυψη των δαπανών διαχείρισης και επίβλεψης.Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 1505), η Εγνατία Οδός ΑΕ «αναλαμβάνει την ευθύνη για την ωρίμανση των έργων, ήτοι για την ολοκλήρωση- επικαιροποίηση των μελετών, καθώς και για την προώθηση των διαδικασιών για την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων». Μάλιστα, στις περισσότερες των περιπτώσεων, παίρνει το γενικό πρόσταγμα και «στον συντονισμό των μελετών οι οποίες εκπονούνται ήδη από υπηρεσίες της περιφέρειας ή των νομαρχιών», όπως αναφέρεται στην απόφαση. «Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα πόρων από τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα, η Εγνατία Οδός ΑΕεπιμελείται των διαδικασιών ένταξης των έργων σε αυτάκαι στη συνέχεια δημοπρατεί, αναθέτει και διοικεί την κατασκευή των έργων. Στις περιπτώσεις ένταξης των έργων σε επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑη Εγνατία Οδός ΑΕαναλαμβάνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων και ευθυνών του δικαιούχου πράξεων» επισημαίνεται στο κείμενο των αποφάσεων.Το σκεπτικό της απόφασης είναι απλό: «Η Εγνατία Οδός ΑΕ αντιμετώπισε με επιτυχή τρόπο τα προβλήματα που αφορούν τη μελέτη, κατασκευή, διοίκηση, επίβλεψη, παρακολούθηση και γενικότερα τη διαχείριση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας οδού και των καθέτων αξόνων καιέχει αποδείξει ότι διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και οργάνωση για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία σύνθετων τεχνικών έργων συγχρηματοδοτουμένων από τα Ταμεία της ΕΕ. Επίσης στο παρελθόν εκπόνησε μελέτες και κατασκεύασε σημαντικό αριθμό έργων σε νησιά του Αιγαίου. Επιπλέον διαθέτει διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ» αναφέρεται στο ΦΕΚ.Οι πέντε συμφωνίες αφορούν συνολικά 96 έργα υποδομών των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 στις Περιφέρειες Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, το οποίο παίρνει και τη μερίδα του λέοντος από την «πίτα» των έργων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...