Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010

Για εικονικά δρομολόγια μεταφοράς μαθητών κάνουν λόγο Πλωμαρίτης, Μηταφίδης, Τσαρουχάς


Φορολογικό έλεγχο όλων των επιχειρήσεων λεωφορείων και απογραφή των χρεών της νομαρχίας Θεσσαλονίκης, σχετικά με την τιμολόγιση εικονικών μεταφορών των μαθητών προς τα δημόσια σχολεία, ζητούν ο νομαρχιακός σύμβουλος Στρατής Πλωμαρίτης, ο δημοτικός σύμβουλος Τριαντάφυλλος Μηταφίδης και ο δικηγόρος Ηλίας Τσαρουχάς από την περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας Μαρία Λιονή.

Σε αίτηση - υπόμνημά τους αναφέρουν:
Σύμφωνα με έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης έχει ζητηθεί από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών έλεγχος σχετικά με την τιμολόγηση εικονικών δρομολογίων από τρείς επιχειρήσεις λεωφορείων της Θεσσαλονίκης που ήταν ανάδοχοι συμβάσεων μεταφοράς μαθητών κατά τα σχολικά έτη 2004-5, 2005-6, 2006-7. {...} Επειδή , θεωρούμε ότι:

- Η παρούσα οικονομική κατάσταση επιβάλλει για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης ελέγχους κλάδων και επαγγελμάτων.

- Ο φορολογικός έλεγχος κλάδων και επαγγελμάτων στο πλαίσιο συναλλαγών των αντιστοίχων οικονομικών φορέων με το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ έχει ειδική δημοσιονομική βαρύτητα. Δεδομένου ότι τα πρόστιμα τα οποία ενδεχομένως προκύπτουν και καταλογίζονται εις βάρος των αναδόχων μπορούν να συμψηφιστούν με βεβαιωμένες οφειλές του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ απέναντι στους ίδιους αναδόχους και επομένως τα πρόστιμα είναι κατά 100% άμεσα εισπρακτέα και όχι κατά 25%, όπως εκ του νόμου προκύπτει στις λοιπές περιπτώσεις.

- Η αίτηση που έχουμε υποβάλει στην Επιτροπή του άρθρου 19 ν. 2218/1994 για τον έλεγχο και τον καταλογισμό της ζημίας που υπέστη η νομαρχία Θεσσαλονίκης από τη μεταφορά μαθητών, μπορεί να διερευνηθεί μόνον εφόσον λάβει χώρα απογραφή των οφειλών από αυτήν την αιτία.

Αιτούμεθα , στο πλαίσιο της αρμοδιότητας σας, να προκαλέσετε τις δέουσες και νόμιμες ενέργειες αναφορικά με:

- Τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου όλων των επιχειρήσεων λεωφορείων που ήταν ανάδοχοι συμβάσεων μεταφοράς μαθητών στο νομό Θεσσαλονίκης κατά τα προγενέστερα του 2010 σχολικά έτη

- Το συμψηφισμό των προστίμων που ενδεχομένως προκύψουν και καταλογιστούν με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν τιμολογηθεί έως τα τέλη Ιουλίου 2010 από τους ανάδοχους μεταφορείς και ελεγχόμενους φορολογικά

- Τη διενέργεια απογραφής χρεών της νομαρχίας Θεσσαλονίκης που προκύπτουν από την μεταφορά μαθητών

- Την αναστολή διενέργειας πληρωμών προς τους αναδόχους μέχρι την περάτωση του φορολογικού ελέγχου, τη βεβαίωση – καταλογισμό των προστίμων που ενδεχομένως προκύψουν και το συμψηφισμό τους με τις απαιτήσεις των μεταφορέων – αναδόχων που έχουν τιμολογηθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...